Электроникийн үндэс хичээлийн бие даалтын сэдэв сонголт

Д/д Оюутны нэр Бие даалтын сэдэв Хамгаалах огноо Оноо
1 Ш.Зулбаяр Тогтмол гүйдэл ба хүчдэл 12/13
2 С.Номинбилэг Хувьсах гүйдэл ба хүчдэл 12/13
3 Ц.Гантогтох Цахилгаан дохио ба хэлхээ 12/10
4 Г.Ганхүү Шугаман RC, RL хэлхээ 12/10
5 Б.Лхагва Транформатор 12/10
6 Ц.Буянтогтох Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл 12/10
7 Д.Мөнхзул Хагас дамжуулагч диод, түүний хэрэглээ 12/10
8 Г.Ганбат ХДД-ийн бусад хэрэглээ /хүчдэл үржүүлэгч диод зай хураагуур/ импульсийн хязгаарлагч лачууд 12/14
9 С.Даваадорж Зенер диод, туннелийн диод 12/10
10 Б.Буянхишиг Шокли диод Варактер диод 12/13
11 Г.Батсүрэн Фотодиод гэрэл цацруулагч диод OLED 12/10
12 Б.Баатархүү Биполяр транзистор, түүний ажлын горим 12/10
13 Б.Дамдин Гүйдлийн ба чадлийн өсгөгч 12/14
14 Б.Өнөрбаяр Эммитрийн давтагч,  Гүйдлийн толь,транзисторыг давхарлан, хослуулан, хэрэглэх нь 12/14
15 Ц.Сүхбат Гүйдлийн үүсгүүр 12/10
16 Б.Энхзориг Транзистор өсгөгч 12/10
18 Транзисторт дифференценциал өсгөгч
19 Бодит транзисторын өгөгдлүүд
20 Б.Баасандорж Хагас дамжуулагч диак, транзистор триак 12/13
21 Г.Чулуунцэцэг Диак, тристор, триакийн хэрэглээ 12/13
22 Э.Төгсбаяр Хагас дамжуулагч релей 12/14
23 Б.Идэрчулуун Шилжилтэт оронгийн транзистор 12/14
24 Б.Анхбаяр Металл-исэл-хагасдамжуулагч-бүтэцтэй оронгийн транзистор 12/14
26 Б.Бямбасүрэн Оронгийн транзистор ба цахилгаан статик цэнэг 12/10
27 Э.Мөнхчимэг Гэдрэг холбоо, Үйлдлийн өсгөгч 12/13
29 Э.Сүхбат Үйлдлийн өсгөгч дээрх үндсэн хэлхээнүүд 12/14
30 Хүчдэл харьцуулагч Компаратор
31 Эргүүлдэг өсгөгч, үл эргүүлдэг өсгөгч
32 Дифференциал өсгөгч, нийлбэрлэгч өсгөгч
33 Интегралчлагч өсгөгч, дифференциалчлагч өсгөгч
34 Логарифмчлагч өсгөгч, анти-логарифмчлагч
35 Үйдлийн өсгөгчийн зарим хэрэглээ
36 Транзисторт гармоник, дохионы үүсгүүр, Бин-робинсоны гүүрт гармоник дохионы үүсгүүр
37 Хэлбэлзлийн хүрээт гармоник дохионы үүсгүүр, сөрөг эсэргүүцэл бүхий гармоник дохионы үүсгүүр
38 Кварц резонатор бүхий гармоник дохионы үүсгүүр,транзисторт мультивибратор
39 Үйлдлийн өсгөгч дээрх мультивибратор
Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s