“Тоон схем техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

“Тоон схем техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд
2011-2012 оны хичээлийн жилийн I улирал
1.    Хоёртын тооллын систем
2.    2-т, 8-т, 10-т, 16-тын тоолын системийн хоорондын хамаарал
3.    Түлхүүрийн логикууд
4.    Логик AND үйлдэл үнэний хүснэгт
5.    Логик OR үйлдэл үнэний хүснэгт
6.    Логик XOR үйлдэл үнэний хүснэгт
7.    Логик NOT үйлдэл үнэний хүснэгт
8.    Логик XNOR үйлдэл үнэний хүснэгт
9.    Логик NAND үйлдэл үнэний хүснэгт
10.     Үнэний хүснэгт
11.    Логик AND гэйт
12.    Логик OR гэйт
13.    Логик XOR гэйт
14.    Логик NOT гэйт
15.    Логик XNOR гэйт
16.    Логик NAND гэйт
17.    Булийн адилтгалууд
18.    Булийн чанарууд
19.    Логик үйлдлийн үндсэн чанарууд
20.    Хагас нэмэгч хэлхээ
21.    Бүтэн нэмэгч хэлхээ
22.    Хасагч хэлхээ
23.    Карно карт
24.    18. Грэй код
25.    5 ба 6 хувьсагчтай карно карт
26.    7-н сегментийн декодерийн үнэний хүснэгт
27.    7-н сегментийн декодерийн карно карт, тэгшитгэл
28.    7-н сегментийн декодерийн хэлхээ
29.    7-н сегментийн декодерийн карно картыг логик “1”-ээр бүлэглэсэн тэгшитгэлүүд
30.    Шугаман декодер
31.    Шугаман энкодер
32.    Мөрийн хайлттай матрицан энкодер
33.    Сэлгэн залгагч мультплексер
34.    Димультплексер
35.    RS латч
36.    Логик NAND гэйтээр хийсэн RS латч
37.    D латч
38.    Импулсийн фронтоор зөвшөөрөгддөг латчууд
39.    Т флип флоп
40.    JK флип флоп
41.    Эзэн боол флип флопууд
42.    Фронт мэдрэгч хэлхээний зөвшөөрөгч дохио буюу CLOCK
43.    Асинхрон тоолуур
44.    Синхрон тоолуур
45.    Доошоо ба дээшээ тоолдог тоолдог тоолуур
46.    JK филип флопоор хийсэн синхрон тоолуур
47.    Доошоо бууруулан тоолдог тоолуур
48.    Доорх илэрхийллүүдийн хэлхээг зур
•    F=xy’+x’y’z+xyz’
•    F=w’x’+w’xy+wx’z+wxyz
•    F=[(xy)’+(xyz)’]
49.    Бүртгүүр /регистор /
50.    Шифт регистор шилжилтийн регистор
51.    Парлель регистор
52.    Сериаль регистор
53.    Парлель сереаль регистор
54.    Дараалалын хэлхээнүүд
55.    Мультплексер
56.    Архемитик логик нэгж
57.    Төлвийн диаграм
58.    Төлвийн диаграм зохион байгуулах дүрмүүд
59.    Төлөвийн диаграмаас хэлхээг зохион байгуулах дүрмүүд
60.    Төлвийн машин
61.    Мэйлийн төлвийн машин
62.     Муурийн төлвийн машин
63.    D  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
64.    T  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
65.    Jk флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
66.    Rs флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
67.    Эзэн боол флип флоп
68.    Хосолмол метал эсэл хагас дамжуулагч
69.    Диод Транзистор логик
70.    Транзистор транзситор логик
71.    Логик микро схем
72.    Булийн адилтгалыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
73.    Булийн чанарыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
74.    Де Морганы теоремыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
75.    Тоон аналог хувиргалт
76.    Аналог тоон хувиргалт
77.    ADC convertor
78.    DAC convertor
79.    Замын гарцын гэрлэн дохионы хэлхээг зохион байгуулах
80.    Машины дохиоллын системийн хэлхээг зохион байгуулах

Ашиглах материал:

1.    Enoch O Hwang “Digital Electronics”  2009 year
2.    Б.Бат-Отгон “Электроникийн үндэс” УБ, 2009 он
3.    Тоон схемо техник хичээлийн лекц 1-16

 

Advertisements

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

w

Connecting to %s